Clúster moda

Networking
Type
Networking
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

El clúster impulsa la competitivitat de l'ecosistema moda de Catalunya mitjançant iniciatives individuals i col·lectives de valor afegit orientades a les empreses del sector. Els valors que el defineixen són la recerca de coneixement, la cooperació i el dinamisme de les empreses i persones que en formen part per millorar i anticipar-se al futur.

Link to service

Other services from the same provider