Clúster de packaging

Networking
Type
Networking
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

El clúster va dirigit a tots els agents que es troben dins la cadena de valor del packaging. Els seus objectius són: fomentar la i(R+D), definir actuacions d'interès comú per als associats, potenciar la formació a tots els nivells, assessorar als associats sobre oportunitats d'interès, posicionament nacional i internacional, reflexió estratègica, fomentar projectes individuals o en col·laboració, facilitar i incrementar networking efectiu entre els socis.

Link to service

Other services from the same provider

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">