Dades rellevants

 • Població

  persones
 • PIB

  milions d'euros
 • Treballadors

  afiliats a la Seguretat Social
 • Atur

  aturats (total) a l'AMB
 • Empreses

  a l'AMB
 • Innovació

  startups a l'AMB
 • Turisme

  visitants
 • Aeroport

  passatgers a l'Aeroport del Prat
 • Creuers

  passatgers al Port de Barcelona
 • Recerca

  centres i entitats
 • Importacions

  milions d'euros
 • Exportacions

  milions d'euros