Clúster hàbitat

Networking
Type
Networking
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Habitat Clúster Barcelona (HCB) és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de la cadena de valor del sector de l'hàbitat a Catalunya. L'HCB promou iniciatives orientades a impulsar el negoci de l'hàbitat de Catalunya i estimular i explotar les sinergies entre els membres del clúster.

Link to service

Other services from the same provider