Clúster moble

Networking
Type
Networking
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

El Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) té com a objectiu afavorir la competitivitat de les empreses del sector fusta i moble, amb activitats de recerca, desenvolupament i innovació. CENFIM és una entitat sense ànim de lucre en la que participen les associacions empresarials del sector fusta i moble a Catalunya, l'administració i la Universitat.

Link to service

Other services from the same provider