Assessorament financer

Consolidation and growth
Type
Consolidation and growth
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

L'àrea de finançament d'ACCIÓ dissenya i executa accions d'assessorament financer a l'empresa catalana per garantir-ne el creixement i la sostenibilitat, i afavorir-ne la innovació i internacionalització. Ofereix consultoria especialitzada i, a més, proposa productes financers, tant d'origen públic com privat, per tal d'aconseguir la millor adaptació a les necessitats reals de l'empresa i a les seves circumstàncies. El finançament empresarial es pot oferir en forma de capital, de quasicapital (és a dir, accions, préstecs participatius, comptes de participació, etc.), de deute o d'una combinació de totes tres modalitats, depenent de les característiques de l'actiu que s'hagi de finançar i de l'empresa en qüestió, de la capacitat de devolució de préstecs estimada i de les garanties que s'hagin aportat.

Link to service

Other services from the same provider

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">