Parc UPC

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Espais, infraestructures tecnològiques i serveis de la Universitat de valor afegit, per fomentar sinergies entre agents d'investigació i empreses: serveis d'incubació i acompanyament a la creació d'empreses, per als investigadors i emprenedors.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador