Per què Barcelona? Per la ubicació privilegiada com a capital de l'euromediterrània, per la potència d'una zona econòmica extensa i dinàmica, per les inversions estrangeres d'èxit.

Internacionalització i promoció d'inversions

Suport a la internacionalització de les activitats econòmiques i de les inversions al territori metropolità.

Impuls de la internacionalització

El paper de l'Agència és el de facilitar la presència dels municipis i del teixit empresarial metropolità a escala internacional. La presència a fires i esdeveniments internacionals permet als municipis metropolitans assumir millor les tasques d'internacionalització i augmentar la seva competitivitat en els mercats exteriors.

La coordinació entre institucions és un element clau en la maximització de l'impacte de les accions de projecció exterior del territori. Per aquest motiu es desenvolupen diversos projectes que coordinen accions i estratègies per a la promoció econòmica exterior entre agents i institucions tant públics com privats.

L'Agència actua de difusora d'aquestes accions i alhora proporciona suport al teixit econòmic metropolità i oportunitats per a la seva internacionalització.

Per tal de potenciar i enfortir la capacitat productiva i exportadora del teixit empresarial es dona igualment suport a la capacitació i acompanyament empresarial per a l'exportació, amb l'objectiu de consolidar i augmentar la presència d'empreses metropolitanes als mercats exteriors.

Projectes

Barcelona Catalonia, internacionalització del teixit econòmic
Taula de coordinació econòmica exterior
Exportmetropolis, suport a l'exportació

Promoció i identitat metropolitana

El paper de l'agència Metròpolis Barcelona com a instrument de promoció econòmica és cabdal per competir a escala internacional. Però des d'una escala global, la marca Barcelona depassa l'escenari i el lideratge actual de la ciutat cap una marca que és la de tot l'ecosistema metropolità. Esdevé una marca de posicionament del territori en clau de competitivitat davant d'altres àrees metropolitanes d'arreu del món per captar inversions.

El suport i la implicació de totes les ciutats de l'àrea amb la potència de Barcelona dona com a resultat una dinàmica basada en identitats i realitats diferents. La suma ofereix garanties per a la creació d'una marca compartida, al servei de tothom, i de la qual en surten beneficiats tots els participants. El pes i les sinergies comunes d'una Barcelona metropolitana permeten abordar projectes més enllà de l'òptica local.

Aquesta identitat metropolitana es fonamenta, d'una banda, en les característiques d'un hub d'innovació que disposa d'infraestructures que permeten una bona connectivitat i una àrea productiva i emprenedora, on es concentra gran part de la innovació tecnològica. De l'altra, en la identificació del seu patrimoni, tant cultural, com arquitectònic, natural, agrari i industrial, i del valor que té. El ric patrimoni metropolità —636 km2 de territori— es dona a conèixer tant per als interessos locals com per als visitants potencials als quals podria interessar. 

Projectes

Projecció metropolitana de la marca Barcelona
Identificació de recursos i patrimoni metropolità
Impuls de la metròpolis com a destinació turística intel·ligent

Captació i seguiment d'inversions

Facilitar eines per afavorir la inversió a l'àrea metropolitana és l'objectiu principal d'aquest programa de l'Agència. Té com a base la identificació d'actius i projectes d'inversió, així com l'acompanyament necessari per fer realitat la captació de noves inversions i la reinversió empresarial d'aquelles organitzacions presents al territori metropolità.

Amb les accions que es volen desenvolupar es pretén facilitar l'atracció i retenció d'inversions i donar suport al creixement i al manteniment de les inversions mitjançant serveis d'assistència empresarial posterior.

S'ofereix un servei actualitzat de dades sobre el mercat immobiliari relacionat amb l'activitat econòmica, tant de naus i solars com d'oficines i locals comercials, junt amb l'evolució dels principals indicadors econòmics de l'àrea metropolitana i l'elaboració d'informes semestrals sobre el mercat immobiliari relacionats amb l'activitat econòmica.

El projecte desenvolupa un inventari de recursos relatius a l'empresa i l'activitat econòmica a l'àrea metropolitana que poden ser susceptibles d'interès per als inversors, amb un servei de localització d'actius a la metròpolis barcelonina sobre usos comercials, hotelers, industrials, terciaris i altres que hi estan vinculats.

Projectes

Cercadors i observatori del mercat immobiliari empresarial
Promoció de recursos i actius per a la inversió

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">