Emprèn UPC

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través del programa Emprèn UPC, posa a disposició dels seus estudiants / recent titulats, serveis, activitats i espais de treball per desenvolupar projectes innovadors / noves idees de negoci.

Emprèn UPC: Programa de pre-Incubació de projectes de base tecnològica (fase inicial) en l'entorn universitari públic tecnològic (UPC).

Aquest programa té el suport de l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) a Barcelona i de la Mútua d'Enginyers a Terrassa. De forma general, el Banco Santander també contribueix al desenvolupament de la seva activitat.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador