Gestió de la innovació

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Promoció i facilitació de la innovació, la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca desenvolupada a la UPC: patents, llicències, emprenedoria, spin-off, start-up, creació d'empreses.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador