Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat que els portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (vegeu criteris d'accessibilitat web), si no s'indica el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:

1. En l'ús de mapes de Google

  • Els elements de tipus "imatge" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 1.1.1 Contingut sense descripció (A).
  • Els elements de tipus "iframe" reben el seu format a partir de codi HTML; per tant, s'incompleix la directriu 1.3.1 Informació i relacions (A).
  • Els elements de tipus "camp de selecció" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 3.3.2 Etiquetes o instruccions (A).
  • Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

2. En l'ús de la llibreria JavaScript reCaptcha de Google, en la seva versió 3.0

  • Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  • Els elements de tipus "textarea" no tenen descripció; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

3. Per requeriments de disseny

  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient; per tant, s'incompleix la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).

4. En l'ús d'infografies a "Dades rellevants"

  • Alguns elements de tipus "div" tenen el seu atribut role amb informació incorrecta; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.1 Anàlisi (A).
  • Alguns elements de tipus "div" tenen el seu atribut ID sense informar o repetit; per tant, s'incompleix la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">