Transferència de tecnologia a l'empresa

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

El Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT-UPC) promou de la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, el desenvolupament i l'aplicació en les empreses de coneixement tecnològic, generat als centres de R+D de la UPC.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador