Clúster TIC educació

Fer xarxa/networking
Tipologia
Fer xarxa/networking
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

El clúster Edutech té com a missió dissenyar i implementar iniciatives per reforçar la competitivitat de les empreses que en formin part.

Els objectius del clúster són els següents: Afavorir la competitivitat de les empreses del sector; Promoure escenaris de demanda de productes i serveis tecnològics de qualitat; Promoure l'aliança entre empreses per a la creació de nous productes o serveis; Facilitar una visibilitat més cohesionada del sector davant de la demanda; Afavorir la interlocució entre empreses, clients i administració; Difondre la importància estratègica de les TIC en el procés d'ensenyament-aprenentatge; Promoure un "clima de confiança" i interoperabilitat entre les empreses participants.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">