Clúster Biomassa de Catalunya

Fer xarxa/networking
Tipologia
Fer xarxa/networking
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa de Catalunya i que té com a objectiu el foment d'un ús sostenible de l'energia de la biomassa. La seva cadena de valor està integrada per múltiples agents de tipologies molt diferents que es coordinen entre sí: d'una banda, els que desenvolupen biocombustibles a partir de biomassa, i de l'altra, els que ofereixen solucions tècniques d'equipaments per al consum d'aquests combustibles així com per al disseny de projectes d'instal·lacions d'aquests equips i la seva execució i manteniment.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador