Clúster d'òptica i fotònica

Fer xarxa/networking
Tipologia
Fer xarxa/networking
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

secpho (Light Technologies Cluster) es va constituir per a la millora de la competitivitat del sector de l'òptica i la fotònica al sud d'Europa. Les palanques per aconseguir-ho són: explotar la important base científica i tecnològica existent (i futura), ajudar les empreses a créixer i facilitar la creació de noves empreses de base tecnològica, la formació especialitzada de recursos humans i les exportacions com a factor clau de creixement. Es vol vincular i involucrar en la iniciativa del clúster grans demandants (locals i internacionals) d'òptica i fotònica.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">