Clúster Foodservice

Fer xarxa/networking
Tipologia
Fer xarxa/networking
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

L'associació del clúster Foodservice de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat del segment del foodservice.

El clúster Foodservice promou iniciatives orientades a impulsar el sector del foodservice de Catalunya i estimular i explotar les sinergies entre els membres de la cadena de valor per tal d'impulsar el desenvolupament de projectes transformadors, com ara projectes d'innovació, de formació, d'internacionalització, de desenvolupament de nous productes, de millora del packaging o la realització d'estudis, entre d'altres.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">