Portal web Barcelona-Catalonia

Crear una empresa
Tipologia
Crear una empresa
Internacionalitzar-se
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Barcelona Catalonia està format per un conjunt de projectes que s'ubiquen a l'àrea metropolitana i que dibuixen un nou model urbanístic més just, més eficient i més sostenible. Un model que aposta per la rehabilitació com una eina per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida, i com una estratègia per iniciar la transició energètica que ha de permetre reduir la dependència dels combustibles fòssils, disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i disminuir les emissions de contaminants atmosfèrics.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">