$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Promoció de recursos i actius per a la inversió

Inventari de recursos i localització d'actius per a potencials inversors.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Internacionalització i inversions
Data projecte:
01.01.18
Estat:
En execució
Tipus:
Estudis i publicacions, Projectes, Serveis sobre el mapa
Públic:
Ajuntaments, Empreses, Inversors
Temes:
Emprenedoria i empresa, Inversions
Finalitat:

Identificar i difondre l'inventari de recursos i localització actius en l'àmbit de l'empresa i dels sectors d'activitat econòmica susceptibles d'interès per a inversors internacionals i nacionals.

Descripció

El projecte consisteix a identificar, de manera coordinada amb els municipis i amb altres agents empresarials, l'inventari de projectes i actius disponibles per a la inversió.

L'agència en possibilita la difusió mitjançant eines com el portal Barcelona Opportunity i la publicació de documentació impresa per a la promoció.

La localització d'actius per a inversions potencials es fa a través de la catalogació d'usos, com ara hotelers, comercials, industrials o terciaris, entre d'altres, situats al territori. Es proporciona també el detall de cada projecte (metres quadrats, superfície, etc.).

El projecte manté l'actualització periòdica de la informació facilitada i treballa per a la seva continuació i millora. 

Recursos

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">