Organització de salons professionals

Fer xarxa/networking
Tipologia
Fer xarxa/networking
Consolidar-se i créixer
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Informació sobre els salons professionals organitzats pel Consorci Barcelona Zona Franca.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador