Innovació i transferència del coneixement

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

El Grup Universitat de Barcelona (Grup UB) desenvolupa diversos projectes dirigits a fomentar la  transferència de coneixement i tecnologia de la recerca bàsica de l'àmbit universitari cap als sectors productius, per potenciar així el nivell de l'R+D i la innovació tecnològica de les empreses i les institucions. Amb aquesta activitat, el Grup UB busca una major participació dels sectors públic i privat en el procés d'innovació tecnològica per aprofitar el nou entorn econòmic basat en el coneixement.

Enllaç al servei

Prestador del servei

Altres serveis del mateix prestador