Barcelona Institut d'Emprenedoria

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

El Barcelona Institut d'Emprenedoria (BIE) és l'entitat de la Universitat de Barcelona encarregada de coordinar, impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l'emprenedoria i la seva promoció. A través del BIE podràs impulsar i desenvolupar les idees i iniciatives emprenedores. L'Institut és la porta d'accés a les capacitats i instruments de suport a l'emprenedoria que la UB posa l'abast d'alumnes, ex-alumnes, professors i investigadors.

Enllaç al servei

Prestador del servei

Altres serveis del mateix prestador