Suport a la transició cap a una economia blava (Inactiu)

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Suport a la transició cap a una economia blava. Inactiu.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador