Subvenció Horitzó 2020 Per un millor suport a la innovació de les PIME (Inactiu)

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Subvenció Horitzó 2020 Per un millor suport a la innovació de les PIME. (Inactiu)

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador