L'Observatori del Treball i Model Productiu

Observatoris i dades
Tipologia
Observatoris i dades
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

L'Observatori del Treball i Model Productiu és una unitat orgànica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les funcions estan definides al Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La seva missió és proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat del món del treball i el model productiu de l'economia catalana. També són útils per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquests àmbits.

Enllaç al servei

Prestador del servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">