Internacionalització

Internacionalitzar-se
Tipologia
Internacionalitzar-se
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Conjunt de recursos, bona part dels quals corresponen a ACCIÓ, destinats a ajudar els empresaris a tenir èxit en el procés d'internacionalització de l'empresa, ja sigui mitjançant el comerç amb països estrangers o la promoció a l'estranger del negoci. En destaquen tres seccions:
- Promoció internacional
- Exportació
- Importació

Finalment, es recorda que les empreses agroalimentàries també compten amb el suport especial de l'empresa pública catalana PRODECA, que ofereix serveis específics a aquest sector econòmic. 

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">