Finançament empresarial

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Internacionalitzar-se
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Secció que dóna accés a diversos programes i iniciatives existents, tant en l'àmbit nacional com en  l'internacional, en el marc de les línies bàsiques d'actuació del CDTI.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador