Convocatorias de ayudas

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Recursos humans
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Portal web de la Fundació ONCE per a accedir a la convocatòria d'ajudes destinada a persones físiques o entitats per a fomentar la inserció laboral i al emprenedoria.

Enllaç al servei

Prestador del servei

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">