Ministeri de Ciència i Innovació

Ministerio Ciencia e Innovación
Abast territorial:
Supramunicipals

Ministeri del Govern d'Espanya amb competències en matèria de recerca científica, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors.

Serveis

Contacte

Enllaç al prestador

On