$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Suport a l'economia verda i circular

Programa metropolità de suport a l'economia verda i circular amb eines per a municipis i empreses.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
01.01.20
Estat:
En execució
Tipus:
Finançament, Projectes
Públic:
Ajuntaments, Empreses
Temes:
Economia verda i circular, Innovació, PAE i indústria
Finalitat:

Fomentar l'impuls de projectes d'economia verda i circular entre les empreses i les administracions municipals, mitjançant l'anàlisi dels teixits econòmics i industrials des de la perspectiva i les potencialitats de l'economia verda i circular, així com l'assistència tècnica als ajuntaments i empreses que estiguin interessats en impulsar polítiques i projectes en aquest àmbit.

Descripció

L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona promou diferents serveis per a ajuntaments i a empreses metropolitanes destinats a l'impuls de projectes d'economia verda i circular.

Entre aquests serveis, destaca l'anàlisi dels ecosistemes industrials del territori, amb una anàlisi de quatre municipis metropolitans durant els propers dotze mesos, amb l'objectiu d'avaluar l'estat i la potencialitat dels seus polígons d'activitat econòmica per a l'aplicació d'estratègies d'economia verda i circular.

Per altra banda, també s'ofereix un servei d'assessorament especialitzat, de 200 hores, adreçat a tècnics municipals per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'economia verda i circular. Aquesta bossa d'hores, disponible fins al juny de 2020, servirà per realitzar activitats de formació i/o sensibilització sobre l'economia verda i circular i simbiosi industrial adreçades al públic que determini l'administració sol·licitant, per realitzar tasques de suport tècnic en el desenvolupament de polítiques públiques del municipi i per oferir assistència tècnica a les empreses en el plantejament dels seus projectes a petició del municipi.

Finalment, en el marc del Programa es realitzarà la integració de les dades d'anàlisis prèvies sobre economia circular realitzades als municipis metropolitans en una base de dades conjunta de forma que es generi una primera visió integrada de l'ecosistema industrial de l'àrea metropolitana de Barcelona a disposició de la ciutadania, els ajuntaments i les empreses.  De la mateixa manera, es continuarà amb el manteniment i actualització de les dades de la Plataforma de recursos circulars de l'àrea metropolitana, la qual inclou dades d'iniciatives empresarials i projectes territorials d'impuls a l'economia circular, així com una relació d'experts especialitzats en matèria d'economia circular.

Recursos

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">