$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Millora en la gestió dels PAE (ImpulsPAE)

Nous instruments i models de gestió per avançar en sistemes de concertació publicoprivada.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Empresa, PAE i mercat de treball
Data projecte:
06.2019
Estat:
Planificació
Tipus:
Projectes
Públic:
Ajuntaments, Ciutadania, Empreses
Temes:
Emprenedoria i empresa, PAE i indústria
Finalitat:
Promoure el desenvolupament d'instruments i models de gestió als polígons d'activitats econòmiques (PAE) per avançar en sistemes de concertació publicoprivada.

Descripció

El projecte preveu l'elaboració de propostes i la definició de l'estructura, l'escala de governança, les funcions i les competències, a més dels tipus de serveis (com ara millores als polígons, foment de l'activitat o la gestió unificada dels serveis). Es delimiten els subsistemes industrials al territori metropolità.

Al mateix temps es promou l'associacionisme empresarial. El juliol de 2018 es va presentar el projecte de dinamització de l'associacionisme als polígons d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana. Es tracta d'una prova pilot que té com a objectiu crear, fomentar i dinamitzar les associacions empresarials als PAE.

Tots els projectes compten amb la col·laboració i la complicitat dels municipis implicats en el projecte pilot i tenen dues línies de treball clarament diferenciades:
  • Consolidació de l'associacionisme empresarial existent, com a element clau en la dinamització i la millora de la competitivitat dels PAE.
  • Dinamització de l'associacionisme empresarial en llocs sense representativitat existent, com a iniciativa per cercar interlocutors i referents als polígons d'activitat econòmica metropolitans i ampliar les xarxes de col·laboració: implementació del programa ASSOCIA'T.  
D'altra banda, es posa en marxa una prova pilot en l'àmbit de la certificacions, del qual l'Agència vol ser referent a través del projecte Segell de Qualitat dels PAE. L'objectiu és aconseguir en aquest primer any entre 8 i 10 certificacions, a partir de 20 preauditories.

D'aquesta manera es podrà donar suport als ajuntaments en l'àmbit de la millora dels PAE i s'aconseguirà un segell de qualitat que doni prestigi al municipi, serveixi per atreure inversions i ajudi el teixit productiu. A la vegada permetrà un coneixement de l'estat dels PAE i de les àrees d'activitat econòmica.

Recursos

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">