Programa Reempresa

Tipología
Alcance territorial
Servucio municipal: Cornellà de Llobregat

Informació sobre el programa Reempresa a Cornellà de Llobregat: projecte que fomenta un nou model d'emprenedoria on s'estableix tot un mecanisme que permet cedir empreses solvents i actives a persones emprenedores per tal que aquestes continuïn amb l'activitat.

Enlace al servicio

Otros servicios del mismo prestador