Cartera de serveis AEPLA

Tipología
Alcance territorial
Servucio municipal: Sant Feliu de Llobregat

Es mostren els diferents serveis oferts des de l'Associació, agrupats en els següents blocs: mobilitat, menjar sa, digitals, networking i restauració. 

Enlace al servicio