Coboi lab. Laboratori d'Innovació Social Públic de Sant Boi de Llobregat

Alcance territorial:
Sant Boi de Llobregat

Coboilab és un servei municipal, amb vocació territorial. Representa el punt de trobada i de (inter)acció per què els diferents agents socioeconòmics del territori (Administració, Empresa, Universitat i Ciutadania) explorin modalitats de col·laboració per a donar resposta a reptes socials, ideant i prototipant solucions innovadores replicables i transferibles. Coboi lab és  la plataforma que pretén facilitar i catalitzar l'ecosistema relacional i d'innovació oberta de Sant Boi i el seu territori.

S'ofereixen serveis vinculats al desenvolupament econòmic:

> Espai de trobada i facilitació de relacions entre agents socioeconòmics del territori.

> Dinamització de processos multiactor de coideació i codisseny de proves pilot amb impacte social en el territori.

> Programa de residències per iniciatives ciutadanes emprenedores amb valor social pel territori 

Contacto

Dirección
Carretera de Santa Creu de Calafell, 33; Edifici Centre de Serveis - 1ª planta Sant Boi de Llobregat
Enlace al prestador

Dónde

¿Cómo ir?
Transportes en los alrededores...