Xarxa sostenible de biocarbó (Biochar)

logo biochar
Tema:
Agricultura
Sector:
Residus i reciclatge
Tipo:
Empreses
Categoría:
Economia circular
Subcategoría:
Bones pràctiques
Teléfono:
Correo electrónico:
Web:
Redes sociales:

Descripción

Títol de l'acció: Xarxa sostenible de biocarbó (Biochar)

Localització: Catalunya

Tipus de col·laboració: Residus vs recurs

Estat: En estudi

Resum: La cooperativa Carbó Vivo, com a especialista en la transformació de la biomassa en esmenes orgàniques beneficioses per al medi ambient, es troba liderant el projecte "Xarxa sostenible de biocarbó (BIOCHAR): impulsant un nou model d'economia social i circular per la sostenibilitat de l'Teixit cooperatiu i el medi rural" amb la participació de altres dues cooperatives: Teb Verd SCCL i IDARIA , empresa d'inserció SCCL i dins el marc de Projectes Singulars, promogut per la Generalitat de Catalunya i amb el finançament de l'Ministeri de treball i economia social.

El BIOCHAR és la Fracció sòlida de la transformació per piròlisi de diferents tipo de biomassa, destinada a ser aplicada a l'sòl com a esmena orgànica.

Entre els principals beneficis que és derivin de la producció i ús de l'BIOCHAR destaquen:
  • la lluita contra el cambio climàtic gràcies al fet que fixa de forma estable el Carboni present a la biomassa i, a més, redueix els emissions dels GEH dels sols. El BIOCHAR ha estat destacat com una de les 6 eines més eficient en la lluita contra el canvi climàtic per l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - ONU)
  • la Millora de la productivitat de l'sòls agrícoles: augmentant la capacitat de retenció d'aigua i nutrients, millorant l'estructura, a l'temps que potencia la microbiologia dels sòls.
  • la reducció de la contaminació de l'sòls.
  • la reducció i millora de la gestió de la biomassa evitant, així, les emissions de metà i altres GEH derivats de la descomposició mal gestionada d'aquesta biomassa, al seu torn, minimitza els riscos d'incendi en zones forestals .
  • la producció sostenible d'energia durante el Procés de producció. Aquest procés genera un residu de calor que pot ser aprofitat per generar energia calòrica per a ús domèstic, per exemple.
L'objectiu de la xarxa és valoritzar els diferents residus generats de la gestió de boscos i jardineria urbana i la seva transformació en BIOCHAR per a la seva utilització en agricultura, ramaderia i jardineria. Aquests processos ens permeten generar oportunitats d'inserció laboral per a diferets col·lectius en situació de vulnerabilitat i potenciar l'economia circular.

Objectius / reptes: A Catalunya, cooperatives d'inserció laboral i empreses socials desenvolupen, entre les seves activitats, tasques de gestió forestal i/o ofereixen serveis de jardineria. L'activitat d'aquestes entitats genera una important quantitat de biomassa, com són les restes de podes d'arbres i restes vegetals de jardineria, que té un reduït o nul valor econòmic al mercat. Al mateix temps, la biomassa abandonada incrementa el risc d'incendi en la zona.  Per una altre banda, el sector agrícola català s'enfronta, per les pràctiques utilitzades actualment, les característiques dels sòls i la climatologia pròpia de les zones mediterrànies, així com pel canvi climàtic, a un seguit de reptes i problemàtiques como que el contingut de matèria orgànica del sòls a Catalunya és, en general, baix, o que per augmentar la fertilitat i productivitat dels sòls agrícoles, es fa un ús intensiu d'abonaments inorgànics i orgànics. Aquests abonaments són responsables de la contaminació dels sòls i les masses d'aigua superficials i subterrànies per l'acumulació de nitrats i fosfats.

Descripció / solució: Per facilitar la superació dels reptes als quals s'enfronta el sector agrícola català i mitigar les problemàtiques abans descrites es requereixen actuacions i estratègies innovadores que millorin la sostenibilitat del sector. En aquest sentit, diferents experts i estudis s'assenyalen que el biocarbó (conegut internacionalment com biochar) és una prometedora tecnologia que pot, per una banda, reduir les emissions de GEH associades a l'agricultura i, per una altra, millorar l'estructura i fertilitat dels sòls agrícoles.  L'objectiu de la xarxa és valoritzar els diferents residus generats de la gestió de boscos i jardineria urbana i la seva transformació en BIOCHAR per a la seva utilització en agricultura, ramaderia i jardineria. Aquests processos ens permeten generar oportunitats d'inserció laboral per a diferets col·lectius en situació de vulnerabilitat i potenciar l'economia circular.

Resultats: La finalitat d'aquest projecte és triple. En primer lloc, amb aquest projecte es busca dinamitzar i millorar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del món cooperatiu i empreses socials, i especialment, d'aquelles que tenen per missió la inserció laboral de col·lectius vulnerables  mitjançant la gestió de tot tipus de biomassa. En segon lloc, el projecte pretén millorar la sostenibilitat del món rural i, especialment, del sector agrícola. Per últim, la finalitat d'aquest projecte és potenciar una economia social, circular i verda que permeti lluitar contra el canvi climàtic.

Contacte: Judith Gilbert Feldberg

Dónde

  • Carbón Vivo SCCL Margarit 37 4/1, 08004, Barcelona

¿Cómo ir?
Transportes en los alrededores...

Compartir