VI Taula d'Economia Circular

Noticia 16.06.21

2n programa d'impuls i nou visor

L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB ha presentat, durant la VI Taula d'Economia circular, el 2n programa d'impuls a l'economia verda i circular i l'estat dels treballs del nou visor d'economia verda i circular. Ha estat una trobada en línia a la qual han assistit una setantena de persones.

El programa d'impuls a l'economia verda i circular es destina als municipis metropolitans interessats a implementar aquestes estratègies en el seu teixit econòmic i consta de quatre serveis.

En primer lloc, s'analitzen els polígons d'activitat econòmica dels municipis per detectar oportunitats per implementar estratègies d'economia verda i circular que millorin la competitivitat i sostenibilitat de les empreses metropolitanes. Està previst que durant els pròxims 12 mesos es faci aquest estudi en set municipis metropolitans.

A continuació, es duu a terme una base de dades integrada sobre l'ecosistema industrial metropolità. Es tracta d'una eina que permetrà integrar la informació sobre els ecosistemes industrials dels municipis que ja han fet la seva anàlisi i la dels municipis que la faran a través d'aquest programa. L'objectiu és guanyar perspectiva i obtenir indicadors i informació interrelacionada per elaborar nous projectes i noves polítiques, així com facilitar la col·laboració entre empreses en el desenvolupament dels seus projectes a escala metropolitana.

També s'ofereix un assessorament especialitzat a les empreses i als municipis metropolitans que vulguin fer accions per fomentar i desenvolupar projectes d'economia verda i circular. Aquest assessorament consta de 250 hores de suport tècnic especialitzat fins al juny del 2022.

Finalment, s'hi inclou el manteniment i reforç de la plataforma de recursos circulars. Aquest servei concentra informació i recursos sobre projectes i experiències d'èxit, amb reculls d'informació sobre professionals i bones pràctiques en aquest àmbit.

Pel que fa al nou visor d'economia verda i circular, serà un instrument integrat a la plataforma Ambgis que es caracteritzarà per ser una base de dades que faciliti la detecció d'oportunitats en diferents àmbits relacionats amb aquesta economia. Per exemple, la millora gestió de residus, la simbiosi industrial, la reutilització d'aigües pluvials, la calefacció urbana, l'autogeneració de comunitats energètiques PAE o la compartició d'actius entre empreses, entre d'altres.

Durant la trobada es van explicar algunes de les característiques d'aquesta nova eina. El visor d'economia verda i circular destaca per la seva usabilitat, per la integració de diversos serveis en una única plataforma i per la facilitat d'explotació de dades a escala municipal, metropolitana o altres escales supramunicipals, en el cas que ho acordin els municipis. També ofereix la possibilitat de creuar dades de metabolisme industrial amb altres dades dels PAE i permet generar automàticament informes sobre ecosistema industrial.

La VI Taula d'Economia Circular va comptar amb la presència d'Héctor Santcovsky, director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, d'Anna Hernández Bonancia, directora de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, David Martínez Ramírez, gerent de l'Àrea de Sostenibilitat de l'Institut Cerdà, José Luis Haro, cap de la secció d'economies locals emergents de l'Agència, i Jesús Tomás García, tècnic d'Economia Sostenible de l'Agència, que gestionarà aquest programa d'economia circular.
IMG

Galería de imágenes

Enlaces relacionados

Compartir