Teletreball amb regidories

Noticia 19.05.20

L'AMB obre espais de diàleg amb regidories de serveis socials i de desenvolupament econòmic

Els dies 13 i 15 de maig, responsables i personal tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic van celebrar unes trobades virtuals amb les regidories de Serveis Socials i de Desenvolupament Econòmic de municipis de l'AMB. Aquestes trobades han tingut un doble objectiu: per una banda, oferir un espai als ajuntaments que els permetés compartir la realitat amb què s'estan trobant a nivell municipal i, per altra banda, plantejar les necessitats que tenen i veure el tipus de suport que l'AMB pot oferir per fer front a aquesta situació.

El 13 de maig es va celebrar la primera trobada virtual amb els responsables de les regidories d'atenció a les persones i serveis socials. En aquest cas, es va comptar amb l'assistència virtual de setze municipis i un total de 21 representants municipals. En el cas de la sessió virtual del dia 15 de maig, adreçada a les regidories de desenvolupament i promoció econòmica, hi van participar un total de 17 municipis i 21 representants polítics.

En ambdues sessions, els responsables municipals han posat sobre la taula les necessitats que la crisi de la COVID-19 ha deixat al descobert a escala local i han fet suggeriments, demandes i propostes a l'AMB per poder fer front a la situació en l'àmbit social i econòmic de la millor manera possible.

Aquestes sessions de diàleg han estat presentades per la vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Montserrat Ballarín, i dinamitzades per Héctor Santcovsky, director, i han comptat amb el recolzament de Guillem Espriu, responsable tècnic del Servei de Polítiques Socials, i d'Anna Hernández, responsable de l'Agència de Desenvolupament Econòmic.
IMG

Compartir