Economia circular a l'Smart City Live

Noticia 19.11.20

Es presenta el visor d'economia verda i circular al congrés SCEWC 2020

El passat 17 i 18 de novembre, l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB va presentar el visor d'economia verda i circular al congrés Smart City Live, que és el format virtual que enguany ha adquirit l'Smart City World Congress (SCEWC).

L'AMB va tenir una presència activa presentant diverses solucions intel·ligents per a la millora dels serveis i la qualitat de vida al territori metropolità, entre els quals destacava el visor d'economia verda i circular.

Eina per acompanyar municipis i agents econòmics

Aquest visor permet caracteritzar el metabolisme dels polígons d'activitat econòmica metropolitans a través del tractament, georeferenciació i visualització d'informació relativa als aspectes ambientals de les empreses. En concret, s'hi integren diverses dades com, per exemple, matèries primeres, generació de residus, consum i potencial energètic, consum i potencial de captació d'aigua i capacitats productives infrautilitzades. La integració d'aquesta informació permet caracteritzar ambientalment els espais d'activitat econòmica metropolitans, així com detectar oportunitats per a la millora de l'eficiència ambiental i la competitivitat de les empreses i els espais d'activitat econòmica.

El visor està dissenyat per acompanyar els municipis i agents econòmics en el desenvolupament d'accions i projectes d'economia verda i circular i per poder avaluar quin impacte tenen. L'Agència de Desenvolupament Econòmic posarà aquesta eina a disposició dels ajuntaments metropolitans que analitzin l'ecosistema industrial a través del Servei de Suport a l'Economia Verda i Circular.

Enlaces relacionados

Compartir