Servei de consolidació i creixement per a empreses de recent creació

Type
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Des d'aquest servei AEBALL ofereix accions periòdiques de seguiment tècnic per a l'avaluació del grau d'assoliment dels objectius definits per les noves empreses i per poder ajudar-les en la seva consolidació.

Link to service

Other services from the same provider