Transferència de tecnologia

Innovar
Tipologia
Innovar
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Organització d'accions de transferència de coneixement orientades a facilitar l'explotació i la comercialització per part del sector empresarial dels resultats de les activitats de recerca i innovació desenvolupades pels diferents clústers tecnològics de la Fundació i2CAT.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador