Suport financer a projectes industrials d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera (Inactiu)

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Suport financer a projectes industrials d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera. (Inactiu)

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador