Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona, SIMBA

Observatoris i dades
Tipologia
Observatoris i dades
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Plataforma que proporciona indicadors en demografia, cohesió social i urbana, habitatge, convivència i seguretat, economia, mobilitat i sostenibilitat.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador