Sistema Arbitral de Consum

Atenció i tramitacions
Tipologia
Atenció i tramitacions
Abast territorial
Servei municipal: Barcelona

El Sistema Arbitral de Consum és una via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta que permet resoldre fàcilment els conflictes que puguin sorgir entre consumidors i empresaris. Garanteix fiabilitat i confiança amb la clientela, millora la imatge i la credibilitat del comerç.

Adherir-s’hi és voluntari i afegeix una garantia de qualitat als béns i serveis que presta l’empresari en utilitzar en la seva publicitat el distintiu d’empresa adherida.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">