Servei de Networking Empresarial

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

AEBALL proporciona plataformes de relació temàtiques o professionals, com el Club de Responsables de RRHH (http://www.aeball.com/index_crrh.asp), on realitza benchmarking professional, organitza jornades de contingut específic per als responsables de Recursos Humans i comparteix documentació d'actualitat i interès comú per a aquest col·lectiu.

AEBALL és l'entitat promotora del Fòrum Empresarial del Llobregat (http://www.femllobregat.com), que dona resposta a la vocació de lideratge i innovació dels empresaris i alts directius vinculats al territori i és un marc estable de trobada, coneixement, relació i opinió, en favor de la dinàmica econòmica, social i cultural de la zona del Llobregat i de Catalunya.

AEBALL és la impulsora d'APEL'H , l'Agrupació d'empreses de la Plaça Europa, Gran Via i Polígon Pedrosa de L'Hospitalet, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats específiques de les empreses situades en aquest territori, que està en ple desenvolupament econòmic.

AEBALL és la impulsora d'ACMIL'H, l'Agrupació d'Empreses del Polígon de la Carretera del Mig de L'Hospitalet, amb l'objectiu de contribuir a millorar la gestió de les infraestructures i serveis, així com l'estat de conservació del Polígon.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">