Promoció de sòl per a activitats econòmiques

Espais
Tipologia
Espais
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Servei que ofereix el Govern de la Generalitat de Catalunya per cobrir la demanda de sòl per a activitats econòmiques, que modula l'oferta de manera que es garanteixi l'equilibri territorial de Catalunya i el manteniment de la sostenibilitat de l'ús del sòl.

Enllaç al servei