Premi per a solucions que ajudin a persones majors de 60 anys a emprendre (Inactiu)

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Aquest premi ofereix 50.000 euros per a solucions que donin suport, apoderin i inspirin a adults sènior a emprendre, per exemple amb la creació d'equips intergeneracionals que comparteixin habilitats, o amb solucions digitals que ajudin a emprendre els adults de més de 60 anys. Inactiu.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador