Networking i suport

Fer xarxa/networking
Tipologia
Fer xarxa/networking
Consolidar-se i créixer
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Suport al creixement i a la dinamització de les empreses del sector de les TIC a través d'activitats que impulsen i faciliten el networking i les oportunitats de negoci alhora que generen coneixement i fomenten la innovació.

Enllaç al servei