Internacionalització i cooperació

Internacionalitzar-se
Tipologia
Internacionalitzar-se
Fer xarxa/networking
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Conjunt de recursos a disposició dels empresaris que volen trobar noves oportunitats de negoci en entorns globals o incorporar a la seva empresa pràctiques de cooperació estratègica, per aconseguir ser competitius dins el món dels intercanvis comercials internacionals.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador