Instruments de suport a la internacionalització per compte de l'Estat

Internacionalitzar-se
Tipologia
Internacionalitzar-se
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Fons i instruments financers gestionats per l'ICO amb l'objectiu de suportar la exportació i el desenvolupament socioeconòmic en països amb alts nivells de pobresa.

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">