Hubbik

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Hubbik té per objectiu principal el foment de l'emprenedoria, la innovació oberta (open innovation), el suport a la transferència de resultats i la col·laboració entre tota la comunitat UOC (estudiants, alumni, personal docent, col·laborador i de gestió de la UOC i empreses associades).

Enllaç al servei