Convocatòria Reptes-Col·laboració de el Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat de el Pla Estatal d'R + D 2017-2020, per a l'any 2019 (Inactiu)

Tipologia
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Convocatòria Reptes-Col·laboració de el Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat de el Pla Estatal d'R + D 2017-2020, per a l'any 2019. (inactiu)

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador